Förmak

Hjärtat har fyra hålrum och innan blodet rinner in i de bägge hjärtkamrarna passerar det förmaken.

Förmaken pumpar in blodet i kamrarna, men blodet kan även rinna in i kamrarna när förmakens pumpfunktion har upphört som t.ex. vid förmaksflimmer. Höger förmak användes ofta när pacemakerelektroder placeras i hjärtat. I höger förmaket är också hjärtats tändstift, sinusknutan, placerad.

Vid många hjärt-kärlsjukdomar förstoras ibland förmaken som t.ex. vid högt blodtryck, efter hjärtinfarkter, vid muskelsjukdomar i hjärtat etc. Förstorade förmak kan ge upphov till förmaksflimmer.