Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till Vårdguidens funktion Ställ en anonym fråga: www.1177.se/Stall-en-anonym-fraga/ och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker. Sista vill vi slå ett slag för Facebooks gruppsidor. Det finns bland annat Facebookgrupperna Pacemaker Support Group och Pacemaker and ICD Support Group. Båda är engelskspråkiga.

El-fys-utredning

Patienter med svårbehandlade rytmstörningar genomgår ofta en elfys-utredning (elektrofysiologisk utredning). I lokalbedövning lägger kardiologen in i hjärtat tre, fyra tunna elektroder, vanligtvis från vänster ljumske, där blodkärlen är stora och ligger nära huden.

Elektroderna placeras i hjärtat med röntgen-TV genomlysning och finjusteras sedan genom att de anslutes till en sorts datoriserad övervakningsutrustning.

Man försöker bl.a. starta patientens hjärtrusning och med hjälp av EKG:n från hjärtats insida kan man se var ett ev. elektriskt fel sitter och senare försöka ta bort det med t.ex. ablation.

EL.fys-utredningar utförs vanligtvis endast på universitetssjukhus.