CRT

CRT – Cardiac Resynchronization Therapy eller biventrikulär pacing. Se fördjupningsartikel om CRT vid hjärtsvikt.