Biventrikulär pacing

Biventrikulär pacing eller CRT – Cardiac Resynchronization Therapy. Se fördjupningsartikel om CRT vid hjärtsvikt.