Aktiv och passiv elektrod

ElektroderYtterligare en bild på pacemakerelektroder både för aktiv och passiv fixering. Den passiva elektroden förs in i hjärtat och får växa fast. Man ser tydligt de små plastvingarna längst ut på elektrodspetsen och vingarna fastnar på insidan i hjärtats muskulatur. Den aktiva elektroden skruvas fast i hjärtmuskulaturen under operationen. Skruven är endast några millimeter lång.

Under den böjda elektroden ser man elektrodernas andra ända. De kallas adaptrar och är en typ av kontakter som förs in i pacemaker i slutet av operationen och skruvas fast.

Fotograf: Magnus Tamelander
www.helix.se
Copyright © 2007