Yrsel

Inga svar
helge
Offline
Joined: 2008-02-26

Hej!

Jag har pacemaker inopererad sedan april-07. I maj -09 genomgick jag en ablation
med stereotaxismetoden i Stockholm. Mitt förmaksflimmer har i stort sett försvunnit efter den behandlingen. I samband med ablationen kopplades kammarelektroden bort och nu är alltså enbart elektroden till förmaket aktiv.
Tyvärr har jag sedan februari drabbats av yrsel i omgångar och vad jag misstänker blodtrycksfall när jag reser mig från liggande eller sittande.
Kan det vara så att jag behöver bägge elektroderna aktiva för att omloppet ska fungera normalt och att jag ska bli befriad från denna förlamande yrsel?

Med hälsning Helge