Hur upptäcka förmaksflimmer och fladder

1 reply [Senaste inlägg]
Per Scherman
Per Schermans bild
Offline
Joined: 2008-08-17

Om pulsen är oregelbunden kan detta tyda på förmaksflimmer eller förmaksfladder.
Men om man har en pacemaker ser den (oftast?) till att kamrarna ändå slår jämnt.
På den årliga pacemakerkontrollen säger man att eftersom pacemakern inte registrerat någon puls över 200 har jag inte haft förmaksflimmer.
Är det en korrekt analys?

Och vilka symtom ger fladder om man har pacemaker?

torbjorn.persson
Offline
Joined: 2013-10-31
Om du har AV-block III brukar

Om du har AV-block III brukar förmaksflimmer- och fladder inte ge några symtom alls. Om du inte har AV-block ger flimmer och fladder symtom på samma sätt som om du inte hade pacemaker, d v s hjärtklappning. Vid flimmer är pulsen då också oregelbunden.
Pacemakern diagnostiserar förmaksfladder och förmaksflimmer genom att analysera hur fort det går i förmaket. Har pacemakern inte registrerat en förmaksrytm över 200/min är det osannolikt att du haft flimmer eller fladder.