Ryckningar kring dosan

1 reply [Senaste inlägg]
margit
Offline
Joined: 2007-01-31

Jag har efter tre års pacemakerbärande börjat få ryckningar kring dosan när jag ligger på vänster sida. Jag har ingen värk eller svullnad kring pacemakern, men under några minuter rycker det i dosfickan, tills jag byter kroppsläge. Vad är det som orsakar det?

Med vänlig hälsning

thomas.fahraeus
thomas.fahraeuss bild
Offline
Joined: 2006-12-12
Ryckningar kring pacemakerdosan

Många pacemakerpatienter känner ofta mycket svaga ryckningar eller förnimmer från dosfickan, att pacemakern stimulerar hjärtat. Orsaken behöver inte vara något tekniskt fel, utan kan bero på val av pacemakermodell, elektrodtyp samt programmering. Är utgångsspänningen något hög och man har implanterat en sk unipolär elektrod i hjärtat, finns ett strömfält runt pacemakern, som uppträder varje gång en impuls avges. Impulsen i sin tur kan nå intilliggande nerver som i sin tur aktiverar några muskelstråk. Ökar man spänningen blir kontraktionen starkare.

Uppträder utan förvarning ganska kraftiga ryckningarna kring pacemakern efter t.ex. några år, kan det vara ett tecken på att en utnötningsskada har drabbat elektroden och skadat det yttre isoleringsskiktet. Vid varje impuls strömmar mer ström ut och påverkar nerver och muskelstråk. Andra orsaker kan vara att pacemakern har glidit till en annan plats eller att vissa äldre pacemakermodeller har roterat ett halvt varv i dosfickan. I vilket fall som helst bör man relativt omgående kontakta pacemakerkliniken för att få en undersökning utförd.
MVH

Thomas