Påverkan på pacemaker av betablockerare

1 reply [Senaste inlägg]
rein.rooseniit
Offline
Joined: 2009-04-12

Jag är man och är 70 år. År 2007 genomfördes en RF-ablation på grund av för hög hjärtrytm. Tidigare medicinering med betablockerare (emconcor) fortsatte som tidigare.Ablationen medförde att jag - inte ens efter ansträngning - lyckades få upp min puls över ca 70/min. I april 2008 inopererades en pacemaker (Model: 1190; Subtype: SSIR; Manufact: Guidant/Bos ton; Lead: höger förmak (model 4470); Subtype: Endocardialbipolar).

Pacemakern är inställd på en maxrytm på 140-150/min. Pacemakern har dock varit verksam till endast ca 3 % och aldrig varit över 100/min. I övrigt har hjärtverksamheten fungerat med hjälp av mitt "eget" hjärta.

Jag känner mig orkeslös och hamnar i andnöd vid minsta ansträngning.

Min fråga är nu: Bromsar min pågående medicinering med betablockerare pacemakerns möjlighet att höja hjärtrytmen vid ansträngning och ökad andning?

thomas.fahraeus
thomas.fahraeuss bild
Offline
Joined: 2006-12-12
långsam pacemaker

Hej,

Så vitt jag förstår har Du fått en förmaks-pacemaker pga sjuk sinusnod? Jag kan inte Guidants pacemakrar med alla dess funktioner men eftersom maxfrekvensen är ställd på 140-150 så måste pacemakern ha en sensor (SSIR visar att den har sensor) som skall vara aktiverad i Ditt fall. Sensorns arbetssätt kan Du läsa om på denna webbsida. Den registrerar när Du rör Dig mer och skall höja till puls betydligt över 100/min t ex om Du går i en trappa.

Betablockare bromsar sinusnoden men aldrig en pacemaker med aktiverad sensor. Så något fel är det att Din sensor inte fungerar som den skall. Som på alla sensorpacemakrar kan man justera sensorns inställningar.

Om diagnostiken visar att Du aldrig har en pacemakerfrekvens över 100/min bör Du kontakta pacemakermottagningen och be dem kontrollera att sensorn är påslagen och om så är fallet, göra sensorn känsligare så att Du får upp pulsen vid ansträngning.

Så ring mottagningen snarast och fråga varför inte sensorn tar upp din puls vid ansträngning.En justering bör göras enligt min åsikt.

Lycka till,

MVH
Thomas Fåhraeus
LUND