Pacemakersyndrom ?

3 svar [Senaste inlägg]
Ånela
Offline
Joined: 2009-02-09

Hej !

Jag undrar vad pacemakersyndrom är för något.
Hur yttrar det sig och kan det förväxlas med de symptom som visar sig vid återuppkopplingstakykardi via AV-noden?

Jag fick en ablation utförd p.g.a. en besvärlig AVNRT för 9 veckor sedan och ådrog mig ett AV-block 111 och fick en vecka senare en pacemaker insatt.Hade räknat med att bli piggare av min PM men jag märker ingen större skillnad. Jag är fortfarande onormalt trött och orkeslös. Dessutom tycker jag mig känna symtom på takykardi.
Vid PM-kontrollen såg man inga tecken på episoder av puls över 180 och avfärdade att det skulle vara det.
Läkaren som utförde ablationen var dock inte helt säker på att han lyckats bränna bort den extra retledningsbanan.
Vid PM-kontrollen nämndes pacemakersyndrom personalen emellan....
men jag kom mig inte för att fråga.

Tack för ett mycket bra forum!
Med vänliga hälsningar från en orolig Ånela.

thomas.fahraeus
thomas.fahraeuss bild
Offline
Joined: 2006-12-12
pacemakersyndromet

Hej Ånela,

Pacemakersyndromet får man om förmak och kammare arbetar i otakt.Lägger man t ex bara en elektrod i höger kammare och pacemakern stimulerar utan att ta hänsyn till förmakskontraktionerna så kommer blodet från höger kammare att gå upp i höger förmak och pulsera vidare bakåt i vensystemet pga att klaffen mellan förmak och kammare är öppen ibland. Man känner ofta kraftiga pulsslag uppåt halsen, detta kan leda till blodtrycksfall och diffusa obehag. Du kan läsa om detta tillstånd på webbsidan.

Har Du fått ett konstant AV block III så bör ju din återkopplingstakykardi inte kunna uppstå såvida du inte har flera extrabanor i hjärtat.

Vid AV block III så skall man helst ha två elektroder och det hoppas jag att Du har. Vidare måste förmakselektroden fungera och pacemakern bör vara satt i sk DDD mode, vilket bör stå på Ditt kort.

Om Du fick ett AV block direkt efter ablationen och pacemaker inom en vecka så har Du egentligen samma pulsfrekvens som innan ablationen och då märker Du ingen skillnad. Du skriver att Du hoppades på att bli piggare med pacemakern men Du har inte upplevt lång tid med långsam puls som andra pacemakerpatienter haft innan operationen. Nästan alla dessa patienter blir piggare, som Du förstår.

Kolla att Du har fått rätt system DDD/R och fråga om förmakselektroden fungerar. Det är lite märkligt att man nämde "pacemakersyndromet" tycker jag.

MVH
Thomas Fåhraeus
LUND

Ulf
Offline
Joined: 2011-05-18
pacemakersyndrom?

pm 2011-05-12

Hej!
Fick min pacemaker (Relia DR DDDR,två elektroder) samma dag som jag fyllde 53 år (12/5 2011). Insättningen (eller operationen) gick bra. Tog promenader och arbetade i trädgård dagarna efter utan större problem. På tredje dagen kom så problemet - kraftiga hjärtslag som kändes uppe i halsen samtidigt som jag kände en "ordentlig" yrsel - utlöstes då jag satt och läste! Åkte akut tillbaka till sjukhuset (Alingsås). Tillståndet förbättrades efter ca 30 - 40 minuter när jag låg i ambulansen och försökte lugna ner mig. Kändes OK när jag kom fram. Det sades att pacemakern gör sitt jobb, dvs ser till att jag aldrig går under 50 i vilopuls med risk för att svimma. Men efter detta "anfall" sätter liknande problem igång så fort jag försöker göra något som kräver en lite högre puls (hårda slag som känns i "halsen" - yrsel). Är detta något som går att "programmera" bort? Hur gör man i sådana fall. Jag lever normalt ett aktivt liv med löpträning, jollesegling etc som jag inte vill avvara pga pacemakern.

Ulf

thomas.fahraeus
thomas.fahraeuss bild
Offline
Joined: 2006-12-12
Anfall?

Hej Ulf,

Har man ett normalt fungerande DDDR- systemet så bör man inte känna symptom som vid pacemakersyndromet, då förmak och kammare arbetar i otakt. Du kan läsa mitt svar till Ånela 090420.

De hårda slagen du känner kan vara flera extraslag från kammaren som kommer just när klaffen mellan höger förmak och höger kammare är öppen. Blodet går upp "baklänges" samt också ut till lungorna, som det skall. Fungerar inte förmakselektroden tillfredsställande kan dessa symtom uppstå även utan extraslag. Man skall se på pacemakerdatorns skärm om elektroden läser av förmaket normalt.

Du har en sk sensorpacemaker (DDD-R) där R står för sensorn. Är den påslagen och är alldeles för känslig, går pulsen upp snabbt när du rör dig. De moderna pacemakrarna har självinställande sensorer som justerar sig efter patientens rörelsemönster så sensorn borde inte ställa till några problem om den nu är påslagen.

Begär du en extra pacemakerkontroll till och ta EKG sittande och stående och rör på armarna och se om förmakselektroden då och då "missar" en avläsning. Är sensorn för känslig ser man det direkt.

MVH

Thomas Fåhraeus
Lund