Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till Vårdguidens funktion Ställ en anonym fråga: www.1177.se/Stall-en-anonym-fraga/ och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker. Sista vill vi slå ett slag för Facebooks gruppsidor. Det finns bland annat Facebookgrupperna Pacemaker Support Group och Pacemaker and ICD Support Group. Båda är engelskspråkiga.

motorsåg?

1 reply [Senaste inlägg]
lenborje
lenborjes bild
Offline
Joined: 2007-04-05

Bland Medtronics internetsidor har jag hittat en som hävdar att bensindrivna motorsågar kan påverka pacemakern. (Se denna sida.) Det har hänt, men inte sedan jag fått pacemaker, att jag haft anledning svinga en bensindriven motorsåg eller röjsåg, så informationen var naturligtvis intressant. Jag har dock aldrig blivit varnad för motorsågar av min klinik eller i någon svenskspråkig information jag fått, så jag undrar om vi kanske har andra normer för hur motorsågar etc konstrueras så att det vore mindre sannolikt att besväras av en "svensk" motorsåg än en amerikansk? Jag inbillar mig dessutom att vi skulle ha flera motorsågar per capita i detta skogsbrukande och sommarstugeägande land, och därmed borde man blivit varnad om det vore relevant.

Så min fråga till forumet blir till sist: Är motorsågar något man definitivt ska undvika, räcker det med att iaktta försiktighet och ge akt på pulsen när man sågar, eller är det helt irrelevant?