I väntan på pacemaker

2 svar [Senaste inlägg]
helge
Offline
Joined: 2008-02-26

Hej!

Efter en lång tids utredning av arytmier har det konstaterats att det bästa för mig är att få en pacemaker inopererad. Enligt all expertis kommer det att kännas som en lättnad att få ordning på rytmen, något som känns hoppfullt och som jag ser fram emot.

Det som oroar mig är den begränsning i vardagen som det innebär att bära på en pacemaker. Att alltid vara så försiktig så att inte några elektromagnetiska fält stör pacemakerns arbete. Jag har förstått att tekniken gått framåt de senaste åren, men fortfarande finns det områden där pacemakern är känslig för störningar. Hur pass mycket måste jag tänka på var jag befinner mig? Vad händer om pacemakern trots allt blir påverkad av yttre magnetfält? Kan jag som bärare ta skada av en sådan exponering?

Hälsning!
Helge

thomas.fahraeus
thomas.fahraeuss bild
Offline
Joined: 2006-12-12
Du behöver inte oroa Dig för en begränsad framtid

Hej Helge,

Du behöver inte oroa Dig för en begränsad framtid om Du får pacemaker. Det är ett mycket gammalt rykte, att pacemakrarna är mycket känsliga för allt elektriskt omkring en, men det gällde för ca 40 år sedan. Som Du kanske läst på EMI - sidan så är det väldigt lite elektriska föremål som idag påverkar pacemakern.

EMI står för elektromagnetisk interferens och en mycket kraftig sådan kan fortfarande temporärt påverka en modern pacemaker. En "normal" människa utsätts inte för så kraftiga EMI- fält i vanliga fall. Innuti kraftstationer, bredvid stora transformatorer och i elektriska lok finns sådana starka fält.

För säkerhets skull har vi en varning och ett råd till alla pacemaker- och ICD-patienter. Lägg inte någon elektrisk apparat precis över pacemakern. Startar du någon elektrisk apparat t.ex häcksax, el- borr, induktionsugn mm. och eventuellt blir påverkad, så stäng genast av den eller gå därifrån.

Pacemakern tar inte någon permanent skada av att hamna i ett EMI- fält utan hjärtstimuleringen blir bara annorlunda.

Så vitt jag förstår Helge har du mycket egen aktivitet i hjärtat och kommer inte att bli helt pacemakerberoende. Om du råkar komma in i ett kraftigt EMI- fält tror jag knappast att Du märker av det. Och pacemakern går inte sönder.

I Sverige har vi tiotusentals pacemakerbärare och det är extremt sällsynt att någon allvarligare olycka har rapporterats.

Med vänlig hälsning,

Thomas F

Majoren
Offline
Joined: 2008-03-02
Jag förstår din oro

Hej Helge,

Jag förstår din oro, jag är själv en nybliven pacemaker bärare, har haft min i 4 veckor nu. Mina tankar var likadana i början, speciellt då jag jobbar omkring mycket elektronik.

Under dessa 4 veckor som har gått så har jag ännu inte upplevt något som stör.

Jag har heller inte funnit någon begränsningar i min vardag för att jag har pacemaker.

Om något nu skulle störa så har jag hört/läst att det som kan hända är att inställningarna på pacemakern återställs till fabriksinställningar. Men jag har inte fått det helt bekräftat.

Jag är förmodligen inte helt rätt person på att ge fulländade svar på dina frågor, men som en nybliven "bärare" så är detta min erfarenheter hitills.