Vilken typ av pacemaker

Vilken typ av pacemaker är lämpligast till en patient med kroniskt förmaksflimmer respektive AV-block III?

Hej,

Om patienten har kroniskt förmaksflimmer lägger man aldrig en elektrod i förmaket då den inte kan utnyttjas. Råder AV block III så blir det i så fall endast en kammarelektrod i höger kammare, ett system som kallas VVI-R. Har patienten hjärtsvikt kan man även i vissa fall lägga en elektrod till vid vänster kammare så att att bägge kamrarna slår samtidigt.

Med vänlig hälsning,
Thomas Fåhraeus
Lund