Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

vilken åtgärd vidtages efter att bandspelar -ekg uppvisat korta hjärtstillestånd?

har genomgått ett antal undersökningar med bandspelar-ekg. vid endast en av dessa uppmättes tre korta hjärtstillestånd under natten, det längsta c:a 4 sek. därefter har jag genomgått samma undersökning utan hjärtstillestånd. min puls ligger på 80-90, bt 160/80, midjemått 118 cm, 112 kg, 182 cm lång. mitt flimmer är kroniskt sedan 25 år tillbaka. jag har haft tre elkonverteringar, där flimmret återkommit efter kort tid.
kan jag behöva en pacemaker ev. med ablation. mina mediciner är waran isoptin 2x40 mg, samt omeprazol.

Hej

Det viktigaste med att ha uppehåll i rytmen är om du haft symtom eller ej. Att ha lite uppehåll på natten runt 3-4 sek under förmaksflimmer är inte alltid indikation för pacemaker eller åtgärd. Är ju bra att det varit lungt på de sista inspelningarna.
Att genomgå ablation görs om man har problem med att förmaksflimmret går mycket fort eller att medicineringen inte hjälper mot detta. Bästa är att fråga din läkare om ev behandlingar för att de har mer bakgrunds information till vilken behandling du ska ha.

MVH
Maria Hesselstrand
Pacemakersköterska