Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Vilken är den vanligaste psykiska reaktioner hos den som fått en pacemaker inopererad?

Hej,

Du ställer en ovanlig fråga som är bra att den kommer upp. Vi vet att vid större ingrepp som vid t ex hjärtoperationer, så drabbas många patienter (ungefär en tredjedel) av övergående depressioner en tid efter ingreppet. Man blir gråtmild, känner stark olust till de mesta, isolerar sig kanske, blir handlingsförlamade och får överhuvudtaget symtom på depression. Några patienter får lättare antidepressiv medicinering under en tid.Prognosen är ofta mycket god, men anhöriga och vänner bör känna till detta med depressionen och stötta och ha förståelse för patienten.

Jag har inte sett någon analys av pacemakerpatienters psykiska hälsotillstånd efter ingreppet. Vi som jobbar med patienterna uppfattar nog de flesta som väldigt positiva ffa de som känner direkt att krafterna kommer tillbaka, ev svimningar upphör eller hjärtsvikten viker.

Några blir inte mycket bättre med pacemaker och här finns nog symtom på en viss "besvikelse".

En annan faktor är oro och rädsla att inte systemet fungerar som det skall. Många patienter vet att pacemakern håller dem vid liv och att en tekniska skada kan bli farlig för dem.Kontrollerna avslöjar det mesta, men det är långt mellan dem....
Jag vet inte hur många som grubblar över detta.

De patienter som får en ICD har en något annorlunda situation. Här har man gjort mer arbete på att forska på patienternas reaktioner av t ex att få en smärtsam el.chock vid kammarflimmer.

Jag skall återkomma lite om pacemakerpatienter och skriva en artikel om det, när det gäller de psykiska.

Patienter får gärna skriva till vårt forum om sina erfarenheter inom detta område.

MVH
Thomas Fåhraeus
Bjärred