Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Vi önskar få veta mer om olika pacemakerfunktioner. Vi arbetar med långtids-EKG och analyserar ibland registreringar där patient har pacemaker. Tack på förhand Lotta Wahlström

Vi önskar få veta mer om olika pacemakerfunktioner. Vi arbetar med långtids-EKG och analyserar ibland registreringar där patient har pacemaker.
Tack på förhand Lotta Wahlström

Hej Lotta,

Analyserar man långtids-EKG från en pacemakerpatient så måste man känna till många av pacemakerns alla funktioner och hur temporära parametrar och gränsvärden är inställda.
Som ni säkert vet har en pacemaker ett cirka 50 olika programmerbara funktioner och parametrar eller fler och de olika firmorna har ofta olika namn för dessa funktioner.

För att förklara detta så skulle jag behöva timmar för att inte säga dagar att skriva ned alla möjligheter att förklara en modern pacemakers funktioner och det hinner jag inte. Jag vet ju inte heller vilka grundkunskaper ni har.
Viktiga funktioner är ju mode- switch, sensorfunktioner, frekvensinställningar, automatiska AV- search, drop rate, automatisk mätning av tröskelvärden mm. Till detta kommer alla patologiska EKG- tolkningar vid t ex sensingproblem, intermittent exit block, EMI- störningar, elektrodfel etc.

Jag skulle föreslå att ni 1/ kontakta respektive pacemakerfirma eller firmor ni använder och får en dags föreläsning av deras kundsupport, 2/ att en eller flera av er kommer till ex. Lund och följer pacemakermottagningen under en eller ett par dagar. Det är mycket lärorikt. I så fall vg kontakta SSK Karin Strindlöv eller Maria Hesselstrand på pacemakermottagningen 046/ 17 16 58.Under uppföljning kan man ofta se om något fel föreligger kanske lättare än på långtids-EKG.

Jag tycker att det är bra att ni tar initiativ till att lära er mer om pacemakerns funktioner och jag är ledsen att jag inte kan skriva om allt detta. Men prata gärna med våra sköterskor i Lund kanske har de en lathund eller föreslår de att ni kan komma på studiebesök. Pacemakerfirmorna brukar också vara ytterst tillmötesgående.

Lycka till, MVH, Thomas Fåhraeus, Lund