Vem behöver en pacemaker?

Är det vid någon speciell ålder man oftast behöver operera in en pacemaker?
Är det till störs del äldre människor?
Är antalet män och kvinnor som har en pacemaker ungefär samma eller ser man någon skillnad?

Hej,
Vanligaste är att äldre människor får pacemaker över 60 år. Enstaka spädbarn kan behöva pacemaker om pulsen är mycket låg men det är sällsynt. Yngre människor svara kanske för 10-20 procent, det varierar lite från land till land.

De som behöver pacemaker har en för långsam puls och har symptom på detta som trötthet, yrselattacker eller svimningar. En del hjärtsviktspatienter behöver också pacemaker.

Fördelningen mellan män och kvinnor är relativt lika vill jag minnas.

Mvh
Thomas Fåhraeus
Lund