Varför får man inte svetsa?

Varför får man inte svetsa?

Vid svetsning förekommer väldigt starka magnetiska fält som tillfälligt kan stänga av pacemakern. Pacemakern uppfattar det som att hjärtat slår normalt. Skulle du som har pacemaker svetsa och plötsligt inte må bra, stäng av svetsaggregatet eller flytta dig genast därifrån.

Frågan är redan besvarad. Vänligen använd nedan länkar:

Läs mer i lexikon: 
EMI