Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Varför får kvinnor vänta så länge innan de får rätt diagnos?

Varför får kvinnor vänta så länge innan de får rätt diagnos?

Frågan löd: Jag har varit sjuk i 10-15 år,har under denna tid svimmat dagligen. Jag har flera gånger sökt läkare och efter normala EKG har jag blivit hemskickad. För ca 1 månad sedan hade jag bärbar EKG-apparat på mig, och då syntes det att jag hade för låg puls - den var nere på 20 ibland. Nu har jag fått min pacemaker, men min fråga är: varför får kvinnor vänta så länge innan de får rätt diagnos?

Hejsan,

Det låter otroligt att Du svimmat dagligen i så många år utan att Du fått rätt diagnos och behandling. Har flera läkare varit inkopplade under Din utredning?

Svimmar man så ofta borde ett vanligt bandspelar-EKG visa att hjärtrytmen dvs pulsen sjunker så lågt att svimning uppträder vare sig om man är man eller kvinna. Frågan är hur utredningen har skett och hur ofta Du sökt hjälp för Dina symptom?

Du har säkert läst att kvinnor med hjärtinfarkt och kranskärlsproblem inte har fått samma snabba vård som män med samma sjukdom. Förhoppningsvis sker en förbättring av detta problem omgående.

När det gäller rytmrubbningar på hjärtat, som kan vara livsfarliga om man t.ex. svimmar, skall alla patienter behandlas lika och under samma villkor. Det tror jag och hoppas på, att alla sjukhus i vårt land har den inställningen. Med så täta svimningar, som Du skriver att Du haft, så borde diagnosen ha ställts för många år sedan och behandlingen direkt påbörjats. Att Du är kvinna eller man, skall vara helt betydelselöst i detta sammanhang.

Jag är lite nyfiken på vad som gått snett här och Du får gärna återkomma med ytterligare information om Du vill.

Med bästa hälsningar,

Thomas F

Kompletterande svar från frågeställaren:
Tack för svaret på:varför får kvinnor vänta så länge på rätt diagnos. Som komplettering kan jag tillägga att jag säkert sökt vård 10 tal gånger hos olika läkare. I botten har jag Bechtrews sjukdom och kanske är det därför man trott att mina svimningar berott på det med, det är så man förklarat min trötthet i alla fall, men ingen har frågat om jag varit flåsig tex, och då kanske man hade kunnat få en tidigare diagnos. De utredningar som gjorts när jag sökt har bara varit EKG fram tills den 11/8 -07 då jag åkte akut till sjukhus igen och utredningar började så jag fick bärbar EKG den 11/2 -08. För mig har det känts som en evighet innan jag fick rätt diagnos.

Svar på kompletteringen:

Den gamla sanningen att man bör endast ha en sjukdom när man söker läkare tycks gälla fortfarande. Bechtrews sjukdom går ju inte direkt med svimningar som första symptom.

Jag har sett många patienter som remitterats till mig pga oklar svimning. Alla EKG'n och bandspelar-EKG'n har varit normala. Vi brukar då operera in en liten detektor under huden framför hjärtat (sk loop- recorder modell Reveal) och vi får diagnosen på rytmrubbning i cirka 50 %. Det brukar ta cirka 7-8 månader innan vi får diagnosen om patienten svimmar sällan. Operationen tar 5- 10 minuter i lokalbedövning.

Många av dessa patienter har svimmat i många år utan att man lyckats fånga rytmstörningen på EKG. Och man vill ju inte lägga in en pacemaker om patienten visar sig ha epilepsi eller lågt blodsocker.

Min ambition är att få tidningar och andra medier att gå ut och informera allmänheten mer om vad en arytmi egentligen är eftersom det är den vanligaste dödsorsaken i västvärlden. Du har klarat dig eftersom du nu har en pacemaker, men många patienter har inte samma tur. Väldigt få människor känner till symtomen på oregelbunden hjärtverksamhet och de måste kämpa för att få adekvata utredningar gjorda.

I England har man med stor framgång spritt kunskap om arytmier bland befolkningen med trycksaker och tidningsartiklar samt föredrag och jag hoppas att vi kan starta en liknande verksamhet i vårt land. Det är en av anledningarna till att vi skapat denna informationssida.

Lycka till med din pacemaker nu och hör av dig om du vill vara med i framtida informationer.

Med vänlig hälsning,

Thomas F