Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till Vårdguidens funktion Ställ en anonym fråga: www.1177.se/Stall-en-anonym-fraga/ och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker. Sista vill vi slå ett slag för Facebooks gruppsidor. Det finns bland annat Facebookgrupperna Pacemaker Support Group och Pacemaker and ICD Support Group. Båda är engelskspråkiga.

Vad skadar hjärtat när jag får en stöt av min delifribrator

Hej

Hjärtat tar inte någon stor skada av en eller fler stötar/defibrilleringar som ICD ger. Syftet är att omedelbart slå ut det elektriska kaos, som föreligger i hjärtats kammarmuskulatur och som gör hjärtat oförmöget att pumpa blod och utföra sin livsviktiga uppgift.Det hade varit mycket skadligare för dig att inte få en chock vid tex ett kammarflimmer som är en livshotande situation.

MVH
Maria Hesselstrand
Pacemaker/ICD sköterska