Vad skadar hjärtat när jag får en stöt av min delifribrator

Hej

Hjärtat tar inte någon stor skada av en eller fler stötar/defibrilleringar som ICD ger. Syftet är att omedelbart slå ut det elektriska kaos, som föreligger i hjärtats kammarmuskulatur och som gör hjärtat oförmöget att pumpa blod och utföra sin livsviktiga uppgift.Det hade varit mycket skadligare för dig att inte få en chock vid tex ett kammarflimmer som är en livshotande situation.

MVH
Maria Hesselstrand
Pacemaker/ICD sköterska