Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Vad händer med en gammal pacemaker? Hur tas de om hand på ett miljösäkert sätt?

Vad händer med en gammal pacemaker? Hur tas de om hand på ett miljösäkert sätt?

Hej,
När en pacemaker byts ut pga batteriurladdning eller om patienten avlider så skickas dessa pacemakrar till respektive firma. Man får inte kremeras eller begravas med en pacemaker eller ICD. Därefter plockar man isär pacemakern och tar hand om miljöfarliga ämnen t ex batteriet. Titankapseln återvinns gissar jag, då titan är dyrt.Med vänlig hälsning,
Thomas Fåhraeus
Lund