Vad är nodal hjärtrytm till skillnad från sinusrytm? Spelar rytmen någon roll? Är det bättre att ha sinusrytm och varför i så fall?

Vad är nodal hjärtrytm till skillnad från sinusrytm? Spelar rytmen någon roll? Är det bättre att ha sinusrytm och varför i så fall?

Hej och tack för din fråga.

Nodalrytm är en "ersättningsrytm" som uppstår när den normala pulsspridningen i hjärtat har fallerat exempelvis vid AVblock III och sinusbradykardi.Om det uppstår hos äldre som också har hjärtproblem så kan det ge symtom på trötthet, yrsel och svimning. Hos en ung vältränad individ som har en låg vilofrekvens så kan en nodal ersättningsrytm uppkomma i vila och då var helt normalt. En nodalersättningsrytm är jämn och kan ha en frekvens på 40-60/min.

Nodalrytm är ingen optimal rytm för hjärtat medan sinusrytm gör att hjärtat arbetar efter en rad olika faktorer som att den tex ökar vid fysiskaktivitet, emotionella faktorer och kroppstemperaturer.

Att ha nodalersättningsrytm och ha symtom som svimning och yrsel är en indikation för att få pacemaker.

Hoppas detta gav dig lite svar på din fråga.

Varma sommarhälsningar

Maria

Läs mer om ämnet: 
Symptom på långsam puls

Relaterade expertsvar