ultraljudsundersökning som kan åskådliggöra ärrbildning på hjärtat?

Jag undrar om det finns någon ultraljudsundersökning som kan åskådliggöra ärrbildning på hjärtat?
Detta för att undersöka hjärta efter bakteriell infektion i blodet.
Patienten har inte fått något blåsljud.

Krävs det någon särskild typ av ultraljud för att kunna se ärrbildning?
Bör undersökningen göras in esofagus?

M.v.h.
Amanda

Hej Amanda!
Större ärrbildningar efter t ex en hjärtinfarkt kan man se med vanlig ultraljudsundersökning. Om det rör sig om mer diffus ärrbildning kan det vara svårt att urskilja det med ultraljud, även om man gör ultraljudsundersökningen via matstrupen. Om man misstänker diffus ärrbildning, t ex efter en infektion, är MR undersökning bättre (magnetresonansundersökning). Med denna undersökning kan man se även mycket små skador i hjärtmuskeln.

Hälsningar: Torbjörn