typ av pacemerker

Jag har svår hjärtsvikt (E%=c:a10) och mycket dålig ork. Vad krävs för att få en CRT-pacemarker? Måste jag ha et så kallat vänstersidigt skänkelblock?

Hej

Enligt de studier som har gjorts vid behandling med CRT-D och hjärtsvikt så är det de som har vänster grenblock som fått förbättring av denna behandling. När man har ett vänstergren block så är det ett tecken på att den elektriska banan mellan vänster och höger hjärthalva släpar efter vilket leder till dålig pumpfunktion/dysynkroni.

Mvh

Maria
Pacemakersjuksköterska