Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till Vårdguidens funktion Ställ en anonym fråga: www.1177.se/Stall-en-anonym-fraga/ och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker. Sista vill vi slå ett slag för Facebooks gruppsidor. Det finns bland annat Facebookgrupperna Pacemaker Support Group och Pacemaker and ICD Support Group. Båda är engelskspråkiga.

Tungt arbete

Kan den som har pacemaker utföra arbete med tunga och höga Lyft?

Hej

Vi vill att ni som har fått en pacemaker ska leva presic som vanligt. Det innebär också att man kan utföra tunga och höga lyft. Pacemakern ligger i en ficka under huden och ska kunna följa dig i alla olika rörelser. Pacemakerns elektroder kan heller inte rubbas av den sträckta rörelsen. Var aktiv och tänk inte på din pacemaker.
Lycka till

Pacemakersjuksköterska
Maria