Tre sorters AV-block II

Hej,
jag är 34 år gammal och har sedan 5 år asymptomatiskt intermittent av-block. Ultraljud har visat att mitt hjärta är strukturellt friskt. Samtliga kardiologer som har haft hand om mitt fall (6 stycken totalt, jag har flyttat runt en hel del) har valt att vänta med att lägga in pacemaker. Under 24 timmars EKG har jag typiskt några korta episoder av andra grads mobitz 1 och episoder med flera konsekutiva (för det mesta två eller tre) icke ledda p-vågor, dvs komplett block. De senare episoderna varar bara "en cykel", dvs det kommer några icke ledda p-vågor och sedan börjar hjärtat slå normalt igen. En del kardiologer som jag pratat med säger att min diagnos är andra grad mobitz 1, andra säger att jag har tredjegrads block (pga de konsekutiva icke ledda p-vågorna), någon säger att det är "avancerat andragradsblock". Detta gör mig lite förvirrad. Hur ligger det till egentligen, vad har jag för sorts block? Då jag läser på internet har jag svårt att förstå vilka behandlingsrekommendationer och vilken prognos som gäller för mig, eftersom mitt fall inte passar in på den traditionella uppdelningen grad 1, grad 2:1, grad 2:2 och grad 3.
En till fråga: En kardiolog jag pratade med varnade mig för att råka ut för en olycka där jag behöver opereras akut. Enligt henne skulle jag då löpa mkt stor risk under en eventuell nedsövning. Stämmer detta, eller kan risken minimeras med "tillfällig pacemaker" eller liknande?
Tack för en utmärkt sida och för eventuellt svar på mina funderingar!

Hej,

Det är lite svårt att svara på dina frågor då jag inte har sett dina EKG. Man brukar dela in andragrads AV-blocken i tre olikatyper: Wenchebach- block (Mobitz typ 1), Mobitz typ 2, och 2:1, 3:1 osv AV block. De tre sista blocken är avancerat AV- block. Wenchebach kan man ibland normalt ha ofta under sömn. Man lutar numera åt att även Wenchebachblockerade patienter i vuxen ålder bör ha pacemaker då de kan utveckla högre blockeringsgrad med stigande ålder.

Mobitz typ 2 med symtom är en pacemakerindikation i de flesta fall. Vid 2:1 block vet man inte om det är Wenchebach eller Mobitz typ 2 som orsakar blockeringen.

Har du tre konsekutiva icke överledda P- vågor så är det definitionsmässigt AV block-III.

Personligen skulle jag rekommendera dig en pacemaker om du både har Mobitz typ 2 och AV block grad III. Jag gissar att du kör bil mm och blir det en längre episod med totalt block så är risken att du svimmar.

Har du haft 6 kardiologer så borde du fått klara besked, i alla fall från någon läkare. Är man osäker på frågan pacemaker eller ej kan en implantation av en EKG- loop recorder typ Reveal t.ex. vara befogat, då det EKG- minnet aktiveras automatiskt vid långsam puls och spar informationen. Den räcker under tre års tid.

Man bör alltid bedöma den kliniska bilden och EKG tillsammans samt tänka på vilka risker som finns med en ev. operation eller ej.

Vid ev. nedsövning finns risk att du blir "mer blockerad" i AV noden. Narkosläkare känner till detta och kan ge intravenösa mediciner mot detta typ atropin eller isoprenalin.

Hoppas att du får ett klart besked inom rimlig tid!

MVH
Thomas Fåhraeus
Lund