Tillverkning

Hur tillverkas en pacemaker? /jeanette

Hej Jeanette!

Det är en avancerad tillverkningsprocedur där pacemakerns olika delar kan tillverkas på olika ställen för att sedan sättas ihop i en fabrik som är specialicerad på detta. Tillverkningen sker under mycket nogrann kontroll och i särskilda lokaler som är gjorda för att undvika damm, statisk elektricitet m.m. Större delen av monteringen sker manuellt, d v s det är inte robotar och maskiner som monterar, utan personer som är specialutbildade. När pacemakern är färdig förpackas den och steriliseras.

Vill du veta mer får du söka på nätet eller kontakta någon pacemakerfirma. St Jude Medical är en pacemakertillverkare som fram till 2011 hade pacemakertillverkning i Sverige (www.sjm.se).

Hälsningar: Torbjörn