Störningar av av-knuta

Hej
Om man har fördröjd pq-tid, alltså inget regelrätt AV-block, sjunker pulsen då, eller kan pulsen bibehållas, bara det att hjärtats effektivitet blir sämre vid ansträngning?

Hej

Trots att du har en fördröjd PQ tid så får du en normal puls för att signalen från förmaket leder över till kammaren på alla slag. Effektiviteten blir inte sämre men det är ett tecken på att AV noden har en liten fördröjning som kan leda till en blockering i ett senare skede. Har man ett AVblock I så leder alla slag över men utvecklar man ett AVblock II så kan varannat slag inte ledas över och då halveras pulsen.

MVH
Maria
Pacemakersköterska