Sexuell aktivitet vid hjärtbesvär

Enligt ett 48 tim ekg, hade jag ”ca 1000 SVES inkl ett 10-tal rytmer med 3-5 i rad och ett par episoder med Enligt ett 48 tim ekg, hade jag ”ca 1000 SVES inkl ett 10-tal rytmer med 3-5 kopplade sådana ES därtill några korta paroxsmala förmaksflimmer”. Jag äter 50 mg Metoprolol, 75 Trombyl och Levaxin om dagen. Nu oroar jag mig för hur står hälsorisk det kan vara att ha samlag, då hela kroppen tycks gå på högsta varv.

Hej!
De extraslag som man hittat på 48 timmarsEKG är helt ofarliga. Det är ingen hälsorisk att ha samlag, även om den sexuella aktiviteten kan vara ansträngande. Snarare är det nog nyttigt eftersom det ger an aning motion och skapar ett välbefinnande. Får du mycket extraslag vid samlag kan det kännas obehagligt i bröstet, men det är inte farligt.

Om du har korta flimmerepisoder ofta bör du diskutera med din läkare om du behöver byta blodförtunnande medicin. Detta för att få bättre skydd mot blodproppar som kan bildas när man har förmaksflimmer.

Hälsningar: Torbjörn