Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Riktlinjer från internationella organisationer när en pacemaker skall läggas in?

Jag undrar vilka dom strikta riktlinjer från internationella organisationer när en pacemaker skall läggas in? Det är helt OK om du svarar genom att länka till en sida. Engelska funkar bra :-)

Tackar i övrigt väldigt mycket för ditt tidigare svar angående min 85-årige far som inte får en pacemaker. Han är hemma nu och vad jag förstår så säger den utskrivande läkaren att hans hjärta är för svagt. Han har hjärtsvikt och mycket vätska samlas i kroppen precis som du skrev i ditt svar.

Hej,

Jag måste direkt säga att jag aldrig hört att ett hjärta är för svagt för att få en pacemaker, om nu långsam puls orsakar hjärtsvikt med organsvikt som följd. Under mina 30 år som kardiolog och efter cirka 6000 pacemaker- och ICD operationer har jag aldrig sett någon patient avlida direkt till följd av ökad hjärtfrekvens. Vid akut, stor hjärtinfarkt med långsam puls lägger man ibland ett sk temporärt pacemakersystem pga oviss utgång men så är väl inte fallet med er far? (vg se sista avsnittet.)

Jag förstår er frustration att inget görs för att höja pulsen. Det är en nackdel med vårt sjukvårdssystem i Sverige att era möjligheter att vända er till ett annat sjukhus för pacemakerbedömning och ev. inläggning är minimala. Vi försöer uppmana patienter på denna webbsida att om man inte blir nöjd eller är osäker på terapin vid den första sjukvårdsinstansen, så skall man försöka få en SECOND OPINION från annat läkarhåll , om det går, något som vi är dåliga på i Sverige. Vi är rädda att såra ansvariga läkare och därmed kanske minska möjligheterna till fortsatt acceptabel vård. Utomlands görs ofta en second opinion framför allt inför en ev operation. Man får inte dock inte utgå från att den första bedömningen är olämplig eller felaktig. Tyvärr tar en del läkare illa upp om patienten även besökt andra läkare beträffande den aktuella sjukdomen.

Som jag nämnde finns skrivna, internationella riktlinjer från världens stora hjärtorganisationer AHA (USA) och ESC (European Sociaty of Cardiology) om när pacemakerinläggning är befogad. Med de få uppgifter jag har befinner väl er far i kategori 1, dvs högsta prioritet till en pacemaker.

Ni finner mer information och fakta på sökmotorn Google om ni letar på nyckelorden: GUIDELINES PACEMAKER, GUIDELINES BRADYCARDIA.

Är man tveksam till att lägga in ett permanent pacemakersystem, kan man alltid lägga in en sk temporär elektrod i höger kammare och ansluta till en yttre pacemakerdosa. Det görs ibland i tveksamma fall och den inläggningen tar oftast endast några minuter i anspråk. Patienten kan ha detta system cirka en vecka och man får en uppfattning om pacemakern fyller en funktion eller ej.

Med vänlig hälsning,
Thomas Fåhraeus
Överläkare, Lund.