Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Kan pacemakern påverkas av elektromagnetisk strålning från en teleslinga? En person med pacemaker och som också har hörapparat med telespole som tar upp ljudet elektromagentiskt från en kabel i rummet/halsslinga, ska den iakta extra försiktighet?

Kan pacemakern påverkas av elektromagnetisk strålning från en teleslinga? En person med pacemaker och som också har hörapparat med telespole som tar upp ljudet elektromagentiskt från en kabel i rummet/halsslinga, ska den iakta extra försiktighet?

Vi skickade frågan till Lotta Bergman, Product specialist Technical Support, Cardiac Rhythm Management Division, St. Jude Medical. Där fick vi följande svar.

Tack för frågan. Vi har inte specifikt testat våra pacemakers för just den här utrustiningen, men vi förväntar oss inte att det elektromagnetiska fältet i en korrekt fungerande teleslinga ska påverka våra pacemakers. Vi har heller inte fått några rapporter om teleslingor som har påverkat våra pacemakers. Detta stöder därmed vår teoretiska slutsats.

Detta gäller alltså produkter från St Jude Medical. Det är rimligt att anta att detsamma gäller andra pacemakers. Vi återkommer efter Thomas Fåhraeus semester med ytterligare information om något framkommer som ändrar denna uppfattning.

Mvh Magnus

Läs mer i lexikon: 
EMI