pacemaker och vänstersidigt skänkelblock?

Jag är kvinna, 44 år. Hade för fleta år sedan en, förmodad, hjärtmuskelinflammation. Efter problem med extraslag, att hjärtat går fort/ långsamt. Men det som stör mest är mitt vänstersidiga sk.block. jag känner nämligen när det är blockerat och mår dåligt.
Min läkare säger att man inget kan göra, men jag hoppas på en lösning för jag är sååå less på detta. Nu är kl 19.44 på kvällen och blockeringen kom runt 14 tiden idag. TRÖTTSAMT. Suck.

Hej,

Om du inte har pacemaker, bör du diskutera med din hjärtläkare om du inte skulle få en sk sviktpacemaker med tre sladdar, en i höger förmak, en sladd för vardera kammaren. Pacemakern stimulerar då båda kamrarna samtidigt som ett friskt hjärta. Man behöver inte ha långsam puls för att få en sådan pacemaker.Kallas även för CRT- pacing. Titta på www.sjm.quadripolar.com på internet så kan du läsa mera.Läs även på Googles om CRT-pacing.

Lycka till.

Thomas Fåhraeus
Lund