Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Kan en pacemaker slitas ut i förtid av missbruk?

Jag är en trettioårig kvinna som fick en pacemaker inopererad 2009. Jag fick den på grund av att en endokardit skadade mitt retledningssystem, och har även en biologisk klaffprotes på höger hjärtklaff. Min pacemaker är till för att hålla min puls uppe, tro att den aktiveras när hjärtat går under 60 slag i minuten och är inställd på en puls mellan 60 och 150. Jag har adhd och medicinerar med concerta, tar 126 mg/dag. De senaste åren har jag periodvis missbrukat min medicin och tagit alldeles för mycket. Min senaste pacemakerkontroll var i somras och då såg det bra ut bortsett från ett par snabba rytmer. Jag har lång tid kvar på batteriet och går på mina kontroller som jag ska. Under hösten har jag under perioder tagit väldigt stora doser av concerta, dendrobium och druckit väldigt mycket alkohol samt rökt en hel del cannabis. För ungefär en vecka sedan uppsökte jag akuten på grund av en panikattack och berättade för läkaren om mitt missbruk, det gjordes ett ekg och prover för att se om mitt hjärta var skadat och det var det inte. EKGt var normalt men lite sårt att läsa av med tanke på att jag har en pacemaker. Mina njurar och lever funkar normalt ,mitt blodtryck är normalt och jag är frisk i övrigt. Jag sköter sedan dess min medicinering som jag ska och kommer aldrig mer missbruka min medicin. Jag tar även 60 mg paroxetin dagligen och theralen, lergigan och propavan. Min fråga är, kan jag ha slitit ut min pacemaker på grund mitt missbruk under hösten så att den plötsligt bara kan sluta fungera? är det något jag bör söka upp sjukvården för eller kan jag vänta tills jag blir kallad till nästa kontroll? och om jag måste uppsöka sjukvård, är det akut?

Hej

Du kan inte slita ut din pacemaker genom att äta eller dricka för mycket.Pacemakern påverkas inte av läkemedel mer än att din rytm kan ändras och då även att pacemakern kanskemåste jobba mer eller mindre pga detta. En pacemaker har en livslängd på 8-10 år och detta trots att man använder den till 100 %.
Lycka till i framtiden

Maria
Pacemakersjuksköterska