Pacemaker efter mazeoperation

Har genomgått en mazeoperation men lider fortfarande av flimmer vilket är att fördra ablation eller pacemaker

Hej

En pacemaker kan inte ta bort ditt flimmer. Man kan genomgå flimmerablation vilket inte ger 100% borttag av flimmer uppkomst. Andra alternativet är att göra en Hisablatio och då kapa överledningen av signaler i AV noden så att du inte kan känna av ditt förmaksflimmer som snabb eller oregelbunden puls. Innan denna behandling måste du få en pacemaker som då kommer att styra takten på ditt hjärta. Förmaksflimmret försvinner inte från hjärtat men du slipper då hjärtklappning och även dina mediciner mot ditt förmaksflimmer.

Lycka till
Maria
Pacemakersjuksköterska

Läs mer i lexikon: 
Förmaksflimmer
Läs mer om ämnet: 
Ablation