Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Pacemaker borttagen från avliden patient

Vem tar hand om pacemaker? finns något formulär att fylla i avseende elektroniskt avfall?

Hej

Vi på pacemakermottagningen i Lund får tillbaka alla pacemakerdosor och ICD er från skånes sjukhus och begravningsentreprenader. Dessa skickas sedan vidare till respektive företag som har ansvaret att lämna dem på rätt avfallssortering.
Pacemakern och ICD innehåller ett litum batteri som inte ska komma bland vanligt elektroniskt avfall.

MVH
Maria
Pacemakersköterska