Pacemaker och bastu

Hej! finns det några restriktioner mot att basta i bastu. Har en pacemaker DDDR med 2 elektroder

Hej

Ur pacemakersynpunkt så är det inga problem att bada bastu. Huden isolerar mot värmen så det är ingen fara för pacemakersystemet.
Njut av värmen.

Maria
Pacemakersköterska