pacemaker

Jag är hjärtop sedan 40 år sedan, förmaksseptumdefekt med en plastbit. Mitt hjärta slår långsamt, jag hade 118 sla/min på arbetsekg. Efter en elkonventering. Hur kommer en pacemaker att svara på hjärtat?
Mvh Stefan

Hej Stefan!
En pacemaker går bara in om du har för långsam hjärtrytm. Hur hög hjärtfrekvens du skall ha vid arbetsprov beror på vilken ansträngningsgrad du kommer upp i. Om du behöver pacemaker bestäms också av orsaken till din långsamma hjärtrytm. Om just du skulle ha nytta av en pacemaker och hur ditt hjärta skulle reagera kan jag inte svara på med de knapphändiga uppgifter du ger här. Läs vidare på vår sida under rubrikerna till vänster, så får du mer information.

Hälsningar: Torbjörn

Relaterade expertsvar

Urvalet av relaterade expertsvar är automatiskt framtaget av webbsidans system. Urvalet baserar sig på vanligen förekommande ord i titeln och innehållet i alla besvarade frågor. Relevansen kan alltså variera.