Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Om en pat med pacemaker avlider hur fungerar då en pacemaker? Man kan väl inte känna pulsen?

Om en pat med pacemaker avlider hur fungerar då en pacemaker? Man kan väl inte känna pulsen?
Jenny

Hej Jenny,

Många undrar vad som händer med hjärtat när patienter som har pacemaker och avlider t.ex av cancer, stor hjärtinfarkt eller hjärnblödning.

Hjärtat slutar att slå när de fysiologiska och metaboliska förhållandena blir så pass dåliga att hjärtat inte längre kan kontrahera sig (dra sig samman). Ingen ström kan få hjärtat att fortsätta slå, utan det stannar precis som hos en patient, som inte har pacemaker.

Många tror att hjärtat fortsätter att slå, men så är naturligtvis inte fallet. Någon puls kan man inte känna.

Pacemakern däremot fortsätter att avge elektriska impulser vilket man kan se på ett EKG. Men impulser når död hjärtvävnad och som sagt, hjärtmuskeln reagerar inte längre på pacemakerstimulering.

Pacemakerdosan skall avlägsnas innan en kremering av kroppen sker pga att den höga värmen kan få pacemakerdosan att explodera.

Med vänlig hälsning,

Thomas Fåhraeus
Pacemakerläkare i Lund.