om man har en pacrmaker kan man sola som vanligt då

om man har en pacrmaker kan man sola som vanligt då