Mor har AV block, FF, mm

Mor,78 år snart har fått besked om AV block II, Wencheback vad jag förstår. Sedan tidigare FF, förhöjt BT, och medicinerar med metoprolol 25 mg, losartan/hydrochlortiazid 100/25 mg, behepan,folsyra,mm Ingen antikoagulantia. Hon är mkt trött, blir andfådd, (väldigt mkt periodvis, kan växla ganska snabbt). Fått remiss till kardioloig men väntetiden är lång, blir kallad tidigast om 23 månader. Risker med att vänta?Bör hon söka AKM vid andfåddhetsperiod? Antikoagulantia??Vad är din åsikt om handläggning?

Hej,

Jag tycker du skall kotakta akutmottagningen ffa om akuta symptom uppstår. Wenchebach block hos äldre blir alltmer en indikation för pacemaker pga risk för värre block.
Förmaksflimmer bör behandlas med antikoagulantia typ Waran, annars finns en relativt hög risk för stroke. 23 månaders väntetid skall du inte acceptera, tycker jag. Har ditt landsting 3 månadersregeln, att få hjälptidigare på annat sjukhus.?

Kämpa du för din mor.

Lycka till,
Thomas Fåhraeus
Lund