Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till Vårdguidens funktion Ställ en anonym fråga: www.1177.se/Stall-en-anonym-fraga/ och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker. Sista vill vi slå ett slag för Facebooks gruppsidor. Det finns bland annat Facebookgrupperna Pacemaker Support Group och Pacemaker and ICD Support Group. Båda är engelskspråkiga.

mina barns far

Kan man tävling cykla nästan på elit nivå efter att man fått en pacemaker????

Hej

Det ska inte vara några hinder att vara elit idrottare trots att man har en pacemaker. Om det är pacemakern som ska sköta pulsuppgången vid aktivitet kan det krävas några gånger med att programmera pacemakern på bästa sätt när man är så aktiv som din man är.Om din man har ett AVblock så kommer pacemakern att följa den egna sinusknutan och ger då en normal puls uppgång vid aktivitet.

Det är viktigt att läkaren som kommer att implantera pacemakern vet att din man är tävlings cyklist så han kan välja rätt system och pacemaker så att han kan fortsätta göra det han vill.

Lycka till
Maria Hesselstrand
Pacemakersköterska