Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Min mor 95 år i jan och mycket dement. Laddas batterierna vid kontroll?

Min mor 95år i jan, mycket dement, kan ej föra ett normalt samtal, ej sköta sin personliga hyigen eller klä sig, sitter mest i rullstol. Hade i våras en almän infektion med SR över 400. Lever mor på konstlad väg genom sin Pacemaker?Det görs någon form av kontroller ca var tredje mån. laddas batterierna då?

Hej,

Några patienter är helt beroende av kontinuerlig pacemakerstimulering och avlider om pacemakern slutar att ge impulser till hjärtat. De flesta patienter har emellertid egen, spontan puls och är inte beroende av stimulering hela tiden.

Hos svårt sjuka patienter med t. ex. cancer i slutstadiet, finns önskemål från patient eller anhöriga att avbryta pacemakerbehandlingen. Även vid uttalad demens hos åldrande patienter kan anhöriga uttrycka önskemål att behandlingen med pacemaker upphör.

Enligt gällande förordningar får sjukvårdspersonal emellertid ej stänga av en pacemaker. Det skulle i så fall liknas vid aktiv dödshjälp.

Batteriet kan inte laddas upp vid kontroller utan när det är slut måste pacemakern bytas.

Med vänlig hälsning,

Thomas Fåhraeus
LUND