Medicinering efter his-ablation

Vi har fått olika bud när det gäller medicinering efter en his-ablation. Först fick vi beskedet att min mor inte skulle behöva någon annan medicin efter sin ablation förutom waran men efter operationen fick hon metoprolol 50 mg och nu vill de plötsligt sätta in Atacand 32 mg för att skydda hjärtat. Jag önskar mer information om detta. Är det rutin att man gör så och vad finns det för risker om man väljer att inte ta Atacand? Hennes blodtryck har tillfälligt varit högt men är nu normalt med 50 mg metoprolol och 4 mg Atacand.

Hej,

Tyvärr är detta en klinisk behandlingsfråga mellan er mor och läkare. Utan undersökning eller journalanteckningar kan vi inte uttala oss hur behandlingen är planerad.
Vederbörande läkare bör svara på era frågor.

Mvh

Thomas Fåhraeus
Lund