Kan man jämföra hjärtat i sig eller sinusknutan med en galvanisk cell?

Kan man jämföra hjärtat i sig eller sinusknutan med en galvanisk cell?