Kan man få förmaksflimmer fast man har ICD?

Hej,

Ja, man kan få eller ha ett förmaksflimmer trots att man har en ICD. Det är relativt vanligt att man får förmaksflimmer ffa vid hög ålder ofta pga förstorade förmak eller försämrad blodcirkulation till förmaken.Förmaksflimmer är vår vanligaste arytmi.

ICD får patienter som har en sjukdom i hjärtat som involverar kamrarna t ex åderförkalkning i blodkärlen, med eller utan hjärtinfarkt, kardiomyopati som är en hjärt- muskelsjukdom mm. Dessa sjukdomar kan leda till hjärtrusningar med kammarflimmer, som inte skall förväxlas med förmaksflimmer. ICD'n skall ju bryta ett kammarflimmer med den kraftiga stöten kan ibland bryta även ett pågående förmaksflimmer!
Nytillkommet förmaksflimmer bryter man ju första gångerna ofta med en elektrisk chock, när patienten sövts ner.

MVH
Thomas Fåhraeus
Bjärred