Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Kan man använda en defibllirator på en person som har pacemaker?

Kan man använda en defibllirator på en person som har pacemaker?

Hej

Det går bra att andvända defibrillator på en person med pacemaker. Vid en akut situation där personen får ett hjärtstillestånd är det viktigt att snabbt ge behandling med defibrillering och inte tänka på pacemakern.
Ibland andvänder man också defibrillering vid behandling av förmaksflimmer trots att patienten har en pacemaker. Vid denna planerade behandling så försöker man att undvika att strömmen går rakt igenom pacemakerdosan genom att sätta en platta på ryggen och den andra på bröstet.

Mvh
Maria
Pacemakersköterska