magnetröntgen

Hej..kan jag göra en magnetröntgen med pacemaker. Insatt 2009.Har hört att det är farligt. MVH

Hej!
Om du inte har ett MR-kompatibelt pacemakersystem (pacemaker + elektroder) skall man undvika att göra magnetkameraundersökning (MR). Eftersom din pacemaker är från 2009 är den troligen INTE MR-kompatibel.
Magnetkameraundersökning hos patienter med icke MR anpassade pacemakers skall bara göras på mycket strikt indikation, d v s om man bedömer att vinsterna med undersökningen överväger de risker som finns. I de fall man väljer att göra MR på en patient med pacemaker, måste pacemakern programmeras om inför undersökningen (gäller även MR-kompatibla system).
MR kan påverka ett konventionellt pacemakersystem så att det slutar fungera. Sök på "Magnetkamera" i sökfunktionen här på sidan så ser du tidigare svar angående MR och pacemaker.

Hälsningar: Torbjörn