Hur länge varar en pacemaker?

Hej

Det är svårt att säga exakt vad varje pacemaker har för livslängd för det beror på hur mycket den behöver stimulerar och vilken inställning det är på pacemakern. Även elektrodmodellen kan påverkar hur lång drifttiden blir. De flesta pacemakermodeller varar ca 8-9 år och kan vara längre men också kortare.
Vid varje avläsning/kontroll av pacemaker får man en beräkning på hur lång driftstid det är kvar baserat på hur den har stimulerat sedan förra avläsningen. Den visar också en beräkning på livslängd om pacemakern behöver stimulerar till 100%.
Ett batteri tar inte slut från den ena dagen till den andra utan har en succesiv nedgång. När man ser att batteriet inte har så lång drifftid kvar tar man ofta tätare kontroller och byter pacemakerdosan med god marginal innan den tar helt slut.

Mvh
Maria Hesselstrand
Pacemakersjuksköterska