Lagrar en icd allt?

Hur mycket lagrar en icd? Kan man när man läser av den se tex mindre hjärtrus och förmaksflimmer?

Hej

En ICD har en förmåga att lagra mycket information om vad som händer med hjärtrytmen. Den lagrar ofta ett kort litet EKG om hjärtat går lite fort på antingen förmak eller kammare. Har man två elektroder så kan man också upptäcka om det finns förmaksflimmer eller förmaksfladder lättare. Den kan dock även se om rytmen är oregelbunden, vilket kan vara tecken på förmaksflimmer eller snabb när man endast har en elektrod i kammaren.

Mvh
Maria
Pacemaker och ICD sjuksköterska

Relaterade expertsvar