Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Länge haft pacemaker

Pacemaker i 30 års tid, upprepade pacemaker byten. Utvecklat trombos i subclavia den sträcker sig ner i vena cava superior.Detta ledde till en epikardiell kammarelektrod 1999. Förmakselektroden sedan 1987 vid pacing lett till muskel irritation därav har DD pacemakern varit ställd i VDD-mode.Hur ser min framtid ut? Om kammarelektroden blir sämre kan man sätta en ny? Vad göra med förmakselektroden,epikardiell?Fungerar det lika fysiologiskt? Har 88% kammarpacing.

Hej Carola!

Om din nuvarande epikardiella kammarelektrod skulle sluta fungera kan man lägga in en ny epikardiell elektrod. Jag misstänker att du har din pacemaker p g a AV-block III. Då har du troligen inget behov av stimulering i förmaket och det fungerar fint med VDD programmering. Om du skulle behöva en ny elektrod i förmaket kan man lägga denna epikardiellt också. Fysiologiskt fungerar det i princip likvärdig att stimulera epikardiellt och endokardiellt. Det finns vissa skillnader när man tittar på hjärtats elektriska aktivering, men i praktiken spelar det ingen roll för hjärtfunktionen.

Hälsningar: Torbjörn